Semi Hand Stacker รถยกพาเลตขึ้นที่สูงแบบเสากึ่งอัตโนมัติ

 

SEMI - HAND STACKER 
รถยกไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัต 
เรามีพิกัดยก เริ่มที่ 400 กก - 2000 กก. 
ความสูงเริ่มที่ 2.0 เมตร - 4.0 เมตร 
สามารถสอบถามทุกรุ่นได้ที่


โทรสอบถามสายด่วน ขอใบเสนอราคา 
0802081911 - 0642425956  


 

  

 

 

 

 

Visitors: 373,495