รถยกพาเลทแบบต่ำพิเศษ รุ่น 1500 KGS. (Super low)

 

MODEL:SBA-L52

 

รถยกพาเลทแบบต่ำพิเศษ สูงจากพื้น 52 MM.

เหมาะกับงานที่ใช้กับพาเลทจากจีน ฮองกง ที่มักจะต่ำกว่าปกติ

มีงาขนาดเดียว งาแคบ 550 MM. เท่านั้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 375,954