รถลากพาเลท 3000 กก. หน้าแคบ งาสั้น 80 ซม.

รถลากพาเลท พิกัด 3000 กก.
หน้าแคบ 55 ซม. 

งายาว 80 ซม.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 378,779