รถลากพาเลท 2000 กก. งายาว 2.0 เมตร งายาวพิเศษ

HL206852000

รถลากพาเลท พิกัด 2000 กก. 
งายาว 2.0 เมตร 
เหมาะกับงานลากสินค้ายาวๆ พิเศษ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 375,958