กระเช้าแบบ TOWER 16 เมตร

กระเช้าแบบ TWIN TOWER  ระดับพื้น 14.00 เมตร ระดับทำงาน 16.00 เมตร

 

 

 

Visitors: 365,488