HandStacker 2000 Kg x 1.60M ขาปรับได้ สำหรับยกของใหญ่

Hand Stacker 2016 แบบขาปรับได้

* สามารถยกสินค้าได้น้ำหนัก 2000 กก.

* สามารถยกของได้สูงสุด 1.60 เมตร

* งาสามารถปรับเข้าออกได้อิสระ ปรับชิด / ปรับห่างออกจากกัน 1.0 เมตร

* ขาสามารถปรับออกห่างได้ระยะ 1.60 เมตร

* ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับพาเลททุกรูปแบบ 

* ออกแบบมาเพื่อการยกสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ต้องการฐานยกที่มั่นคง 

* มีระบบวาล์วป้องกันการยกเกิน 

* สินค้ามีประกัน 18 เดือน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 373,485