SEMI Hand stacker 1500 KG x 3.0 M. ขาปรับได้

Semi Hand Stacker 1530 แบบขาปรับได้

* รถยกกึงไฟฟ้าแบบขาปรับได้ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับพาเลทแบบปิด / พาเลทไม่มาตราฐาน 

* สามารถยกสินค้าได้ที่ 1500 กก.

* สามารถยกความสูงได้ที่ 3.0 เมตร

* งาปรับเข้าออกอิสระ ชนกัน - ปรับห่าง1.0เมตร

                                                                 * ขาสามารถปรับขยายได้ถึง 1.60 เมตร

                                                                 * ใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการยกขึ้น-ลง

                                                                 * สินค้ามีการรับประกัน 18 เดือน

* สามารถใช้กับพาเลทได้ทุกแบบ  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 378,783