็Handstacker 1500 kg x 3.0 M.

Hand stacker 1500 kg x 3.0 M.

* สินค้าตัวนี้ยกได้ 1500 กก.

* ยกสูงได้ 3.0 เมตร 

* ขึ้นลง - เคลื่อนที่ โดยใช้แรงคน (ไม่มีระบบไฟฟ้า )

* ระบบไฮโดรลิค มีระบบป้องกันการยกเกิน / ป้องกันการกระแทกน้ำหนัก

                                                  * งาปรับได้อิสระ เข้าออกชิด ขยายออกสุด

                                                  * ระยะงาต่ำสุด 80 มม.

                                            

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 375,960