ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน

               ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแก่ ใช้สินค้าจาก

                              บริษัท เอ็มโปรเกรส เทรดิ้ง จำกัด

  

    - บจก.สหสยามวิคตอรี่                         (จ.สมุทรสาคร)                       - บจก.เอกราชอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

    - บจก.มหาชัยบรรจุภัณฑ์                     (จ.สมุทรสาคร)                       - บจก.โอ.อาร์ อินเตอร์เทรด                 (จ.สมุทรสาคร)

    - บจก.อันเจริญ                                      (จ.สมุทรสาคร)                      - บจก.อุตสาหกรรมตะปู                        (กทม.)

    - บจก.นครหลวงไทย                            (กทม.)                                    - ร้านโอฬารโลหะภัณฑ์                        (จ.สมุทรสาคร)

    - บจก.สหไทยกรุงเทพ                         (กทม.)                                    - ร้านเขาชะงุ้มค้าวัสดุ                           (จ.ราชบุรี)           

    - บจก.ลาวโมบายกรุ๊ป                          (ประเทศ สปป.ลาว)               - หจก.เอชยูเอซีฟู๊ด                               (สมุทรสาคร)

    - บจก.เมโทรเอสซี อีควิปเม้นท์           (จ.สมุทรปราการ)                   - บจก.ลีเปเปอร์ อินดัสเตรียล               (จ.สมุทรสาคร)

    - บจก.หทัยรัตน์วานิชย์                        (จ.อุบลราชธานี)                     - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                    (จ.เชียงราย)

    - บจก.นาร์วาฬเวิลด์ เซอร์วิส               (จ.นนทบุรี)                             - บจก.เคเจเอส เอี่ยมสปริง                   (จ.สมุทรสาคร)

    - บจก.ไทยฮิโรตะ                                (จ.ลำพูน)                                - บจก. ทาฟต้า เคลือบและการตัด        (กทม.)

    - บจก. เจเอส เอเซียลิฟท์                   (จ.สมุทรปราการ)                   - บจก.วงศ์บัณฑิตปิโตเลียม                  (จ.สุราษฎร์ธานี)

    - บจก.ด็อกไวเลอร์                              (จ.เพชรบุรี)                             - บจก.ชาญ อินเตอร์เคม                        (กทม.)

    - บจก.อินโนเวชั่น ฟู๊ดโปรดักส์           (กทม.)                                     - บจก.โชเฟรชฟู๊ด                                 (จ.สมุทรสาคร)

    - บจก.สินทวีกล่องกระดาษ                (กทม.)                                     - บจก.ไทยเลิฟแพค แอนด์ พลาสติก    (กทม.)

    - บจก.วินสตาร์ไล้ทติ่ง                        (จ.สมุทปราการ)                     - บจก.ห้องเย็นนิมิตร                              (สระแก้ว)

    - บจก.ZHONG FU STEEL              (กทม.)                                     - บจก.ลี้เคมิคอล โปรดักส์                      (กทม.)

    - บจก.ตามรภาค เอ็นจิเนียริ่ง              (กทม.)                                    - บจก. เจ แอล เชมโทนิค                      (จ.สมุทรสาคร)

    - บจก.เอ็มมหาชัย                                (สมุทรสาคร)                          - บจก.อินโนเวทีฟ อาร์ท                        (กทม.)

    - บจก.ถาวรเลเบิ้ล แอนด์ ริปบ้อน       (สมุทสาคร)                           - บจก.รุ่งทวีพลาสติก                              (สมุทรสาคร)

   - บจก.แปลนพริ้นติ้ง                             (กทม.)                                   - บจก.ไทยลีโอ พลาสติก                       (สมุทรสาคร)

   - บจก.ศิริพัฒน์ เพอร์เฟคชั่น                (กทม.)                                  - บจก.มาเตฮัน สยามแลมป์ด้า                (จ.ระยอง)

   - บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์                (กทม.)                                  - บจก. พี.พี. วู๊ดโปรดักส์                            (สมุทรสาคร)

   - บจก.ศศิธรพลาสติก (2003)            (สมุทรสาคร)                       - บจก.อัลตร้า โมเดิร์นแมนูเฟคเจอริ่ง     (กทม.)

   - บจก.แชมป์ซัฟฟลายเซ็นเตอร์         (กทม.)                                   - บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่                          (กทม.)

  - บจก.เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์   (กทม.)                        - บจก.ฟาสท์เทคโนโลยี                         (กทม.)

  -  หจก.ยอดเยี่ยมการช่าง                        (กทม.)                                  - บจก.เพอร์เฟค เพรส                              (อยุธยา)

  - บจก.บุญเลิศการช่าง                           (กทม.)                                   - หจก.รุ่งพัฒนา เทรดดิ้ง                           (ปทุมธานี)

  - บจก. สยามเมกิ ออโต้เทค                  (สมุทรสาคร)                       - หจก.แอล เอ็ม อินดัสตรี้                          (สมุทรสาคร)

  - บจก. ป.เคมีเทค                                   (กทม.)                                   -สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค                    (สุรินทร์)

  - บจก.มหาชัยรุ่งเรือง                             (สมุทรสาคร)                       - วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก)                         (สมุทรสาคร)

  - ร้านเอส.พี.เซอร์วิส                              (สมุทรสาคร)         

                         ต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้า อีกจำนวนมากที่มิได้เรียนแจ้ง

ทางบริษัทจะรักษาแนวนโยบายของเราอย่างเต็มที่

 

มั่นใจได้ว่าสั่งซื้อสินค้าจากเราได้สินค้าแน่นอน

นโยบายบริษัทเรา

 

ขายสินค้าดี มีประกัน ไม่ทิ้งลูกค้า

 

อยู่ที่ไหนในประเทศ เราจัดส่งสินค้าให้ท่านได้หมดทุกแห่ง

Visitors: 375,961